Na co pozwala prawo

Starając się nadążyć za polskim prawem trzeba nie lada wytrwałości i zorientowania w temacie. Charakterystyczną cechą naszych obiektów jest to, ze są to konstrukcje wolnostojące, nietrwale związane z gruntem i demontowalne, co czyni z nich obiekty tymczasowe. W większości przypadków wymagane będzie tylko zgłoszenie polegające na wypełnieniu, krótkiego wniosku i złożenie go do Urzędu Miasta lub Gminy.

Oczywiście ostateczna decyzja należy do wydziału architektury, który swoją decyzję uzależnia od zapisów miejscowego planu zagospodarowania, powierzchni obiektu, usytuowania obiektu na działce.

Poniżej prezentujemy krótką ściągawkę, która powinna Wam pomóc rozeznać się w sytuacji.

 1. Zgłoszenie (warunki):
 • sposób przygotowania podłoża: płyta betonowa do 0,2m lub kostka brukowa
 • obiekty zgłoszone jako pomieszczenia gospodarcze, zaplecza gospodarcze, wiaty, magazynki nietrwale związane z podłożem, pow. 35 mkw na każde 500 mkw działki

W niektórych urzędach wniosek o określenie warunków zabudowy nie jest wymagany

Zgłoszenie:

 • wniosek (wydział architektury)
 • mapki (wydział geodezji)
 • opis obiektu (producent)

Czas przygotowania do 14 dni. Wydanie decyzji ok. 30 dni.

 1. Pozwolenie na budowę:
 • wniosek: „określenie warunków zabudowy”
 • wniosek: „pozwolenie na budowę”
 • mapki (wydział geodezji + geodeta)
 • opis obiektu (producent)
 • projekt w 4 egzemplarzach (projektant)
 • książka budowy (kierownik budowy)

Czas przygotowania do 14 dni. Wydanie decyzji ok. 60-90 dni.

Decyzja Urzędu Miasta lub Gminy uzależniona jest od:

 • planu zagospodarowania przestrzennego
 • powierzchni/kubatury obiektu
 • powierzchni obiektu w stosunku do powierzchni działki
 • usytuowania obiektu na działce
 • sposobu przygotowania podłoża.