Polityka prywatności

Wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO
Szanowni Państwo,
realizując obowiązki wynikające z nowych przepisów zawartych z Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NOMAT Spółka Cywilna, Daniel Noch,
  Michał Matla z siedzibą w Grudziądzu, ul. Parkowa 20
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zamówień,
  wystawiania dokumentów handlowych oraz w jego własnych celach marketingowych,
  informacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
  art. 6 ust. 1Lit. b i lit. f rozporządzenia 2016/679.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane prze Administratora prze okres niezbędny do
  realizacji umów handlowych, celów marketingowych oraz wynikających z przepisów
  prawno – podatkowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma
  obowiązek przekazywać Państwa dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz
  podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo że
  Administrator przetwarzając Państwa dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia
  2016/679
 8. podanie przez osobę zamawiającą jej danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do
  wykonania zlecenia/zamówienia.
 9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia przetwarzanych Państwa danych
  osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach
  podejmowania decyzji.
  Uprzejmie Państwa informujemy, że mimo nie wyrażenia zgody na przesyłanie ofert z NOMAT
  S.C. D. Noch, M. Matla. Państwa dane pozostają w naszej bazie danych zgodnie z przepisami
  RODO.