Promocje

Regulamin Promocji 

1. Organizatorem promocji jest Nomat D.Noch M.Malta spółka cywilna. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Parkowa 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 876 246 78 58 („Organizator”).  

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sprzedaży detalicznej i hurtowej na obszarze działania firmy (dane dostępne na stronie www.garaze-tynkowane.pl zgodnie z umową partnerską z dostawcami.

3. W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne i „firmy”, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Promocja obowiązuje w okresie od 24.04.2024 do 31.05.2024, tj. zakup musi zostać sfinalizowany w powyższym okresie ( umowa + zaksięgowanie wpłaty zadatku do zamówienia)

5. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

6. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.  

7. Promocja polega na przyznaniu rabatów od ceny regularnej sprzedaży obiektów standardowych z bramą uchylną( wymiar tożsamy z zamawianym ) lub w przypadku domków ogrodowych z drzwiami standardowymi ( wymiar tożsamy z zamawianym )

7.1. Produkty objęte promocje wraz z wysokością rabatów:

  • Garaże standard nieocieplone: -7% od ceny regularnej
  • Garaże premium ocieplone THP: -5% od ceny regularnej
  • Domki ogrodowe Standard nieocieplone: – 10% od ceny regularnej
  • Domki ogrodowe Premium ocieplone THP: – 5% od ceny regularnej
  • Carporty: -10% od ceny regularnej
  • Wypełnienia do Carportów od 2-4 sztuk: – 10% od ceny regularnej

8. Rabat naliczany jest do każdego produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

10. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

  1. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: biuro@garaze-tynkowane.pl .
  2. Wszystkie dopłaty z oferty lub cennika nie podlegają rabatowi: bramy, orynnowanie, membrana, okna, drzwi, kratki went. , napędy itp

12. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem  24.04.2024 r.